Disclaimer

De op de site getoonde informatie is door Merkenmakelaar™ met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Er wordt geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven terzake van de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang wordt geboden.

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de site, wordt door Merkenmakelaar™ afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. Merkenmakelaar™ geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor inhoud, data, advies, verklaringen of ander materiaal op de site of bron.

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de uiterlijke verschijning van de site. Merkenmakelaar™ accepteert geen enkele aansprakelijkheid, op de volledigheid en juistheid. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Wij raden u aan om de juistheid en volledigheid van deze informatie zelfstandig te verifiëren voordat u er enige actie of nalaten op baseert.

IEDER GEBRUIK

Door deze webpagina te gebruiken stemt u in met de disclaimer van merkenmakelaar.eu , waardoor de inhoud van deze disclaimer op u van toepassing is.

Deze website is gerealiseerd door www.idno.nl Open Source oplossingen.